Väike konteiner

Mõõdud: 3600*1800*1650
Sobib ehitusprahi ja betooni jaoks

Hiiglaslik megakonteiner

Mõõdud: 150600*18000*10650
Sinna sisse mahub terve maja.

Suurem konteiner

Mõõdud: 5600*1800*1650
Liiga suur konteiner ükskõik mille jaoks.

Jäätmed ja hinnad


Olmejäätmed

kodumajapidamises ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada ega muul moel ringlusesse võtta. Need on keskkonnale võrdlemisi ohutud jäätmed näiteks kasutuskõlbmatud jalanõud, riided, keraamika, mähkmed, peeglid ja elektripirnid.
Olmejäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsorteerida, st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid:

• pakendijäätmed
• paberi- ja papijäätmed
• elektroonikajäätmed
• ohtlikud jäätmed
• biolagunevad jäätmed

Eelsorditud olmejäätmed tuleb panna vastavasse jäätmekonteinerisse. Sortjaamas saab olmejäätmeid üle anda kuni 200 kg kliendi kohta, suuremad kogused olmejäädet tuleb viia Põlendmaale Paikuse vallas asuvale prügilasse.

Hind: 152,50 €/tonn
* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Pakendijäätmed

mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse nii toorme kui kauba hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.

Pakendijäätmed jagunevad kaheks rühmaks:
1) Tagatisrahaga pakendijäätmed: kõik pakendid, millel on tagatisraha märk ning mille saab taarapunktis raha vastu vahetada
2) Muud pakendijäätmed: klaaspurgid, klaaspudelid, karbid, mahla- ja piimapakk, konservikarp jms.

Puhtad kuivad ja tühjad pakendid tuleb viia lähimasse pakendikonteineritesse.

Hind:  pakendijäätmed (sh. segapakendid): 84,18 €/tonn

* Hind sisaldab käibemaksu.

Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste rajamisel, lammutamisel või renoveerimisel ja mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. Nt puit, metall, betoon, tellis, ehituskivi, klaas, väljaveetav pinnas, asbesti sisaldav ehitusmaterjal. Ehitusjäätmed tuleb sortida liigiti nende tekkekohal.

Ehitus- ja lammutusjäätmed tohib üle anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üksnes vastavat luba omavale jäätmevedajale või viia lähimasse prügilasse. Ohtlike ehitusjäätmete (nt eterniit) üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.

Hind: ehitus- ja lammutussegapraht (kood 17 09 04) 84,18 €/tonn.

* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Biolagunevad jäätmed

kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada. Need on toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

Hind: aia- ja haljastusjäätmed 84,18 €/tonn

Hind: aia- ja haljastusjäätmed (mitte komposteeruvas kotis) 126,88€/tonn

Hind: köögi- ja sööklajäätmed 91,50 €/tonn

* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Elektroonikajäätmed

Elektroonikajäätmed – kõikvõimalikud elektrivoolu tarbivate seadmete jäätmed. Nendeks on näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi, elektripliit jne. Kasutuskõlbmatud elektroonikaseadmed saab eraisik  TASUTA ära anda Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas.

Hind: komplektseid elektroonikajäätmeid: TASUTA 
Hind: mittekomplektsed külmkapid ja elektroonikaseadmed: 366 €/tonn

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

NB! Enam kui 10 tk elektroonikajäätme toomisel, palume teavitada ette jaama telefonil 44 55 750 (Raba) või 44 55 762 (prügila).

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed: toksilised või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul ohtu nii inimesele kui keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid ja asbest. Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda ja vältida muude jäätmete hulka sattumist. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine.

Hind: eraisikutele TASUTA (v.a. asbest), juriidilistele isikutele kehtib ohtlike jäätmete hinnakiri.

Asbestijäätmeid saab tasu eest üle anda ainult Paikre prügilasse (Põlendmaal, Paikuse osavallas).

Vaata ohtlike jäätmete piirkoguseid ja eeskirja SIIT!

Paberi- ja papijäätmed

Paberi- ja papijäätmed: nii pakendina kasutatavad, kui muud paberist ja papist jäätmed näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid, ümbrikud, papist munarestid. (v.a jõupaber)

Puhtad ja kuivad paberijäätmed tuleb viia lähimasse paberi- ja papi konteinerisse.

Hind: puhtad ja kuivad paberi- ja papijäätmed TASUTA.

Suurjäätmed

suuremõõtmelised jäätmed, mis on näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats jne. Korralikud ja kasutuskõlblikud suurjäätmeid võib pakkuda taaskasutuspoodidele kuhuviia.ee . Paikre võtab suurjäätmeid vastu vaid ladestusse.

Hind: 152,50 €/tonn
* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Probleemtooted

Probleemtooted – tooted, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.
Probleemtooted on patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid ja põllumajandusplast.

Hind: patereid ja akud TASUTA

Vanarehvide tasuta vastuvõtt on Raba sorteerimisjaamas.
Koostöö raames:

  • Võtame vastu täiskasvanud eraisikult vanarehvid tasuta, kuni 8 tk/aastas.
  • Üle saab anda tasuta kuni 8 sõiduauto-, maasturi ja/või kuni 4 mootorrattarehvi ühes kalendriaastas.
  • Üleandja peab olema ise füüsiliselt kohal, st isik ei saa  anda üle rehve  teiste eest.

Hind: vanarehvid mis ei mahu tasuta vastuvõtu koguse alla (sõiduauto- ja maasturirehvid, mootorratas, (sh roller, bike), veoauto, buss, el.tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummid), 360,00 €/tonn
Hind: vanad erirehvid (traktori-ja  tõstukirehvid, täisrehvid) 420,00 €/tonn
Hind: põllumajandusplastid (silorullivõrk): 124,80 €/tonn

Ettevõtted saavad enda vanarehvid Raba soreerimisjaamas üle anda rehviringluse saatekirja alusel: https://www.rehviringlus.ee/

Liigiti sorteeritud põllumajandusplastide** (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör) vastuvõtt: 126,88 €/tonn.

Liigiti sorteerimata põllumajandusplastil vastuvõtutasu 201,30  €/tonn

** Vastuvõtt ainult sorteerimisjaamas, Raba 39 Pärnu.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Paikre toodab sertifitseeritud kompostmulda.

HETKEL EI VÄLJASTATA! MATERJAL TOOTMISES,

Pärnus tekkivad toidu- ja haljastusjäätmed läbivad komposteerimisprotsessi ning neist toodetakse kompostmuld vastavalt Keskkonnaministri 8. aprilli 2013a. määrusele nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“. Mullale tehakse analüüsid (vt Teabeleht).
Komposti saab osta Paikre prügilast, Põlendmaa külas.

Mulla hind on 5 eurot/tonn. Pealelaadimine toimub laaduriga.
Pakume ka vajadusel mulla transpordi teenust.

Ehitus- ja lammutusjäätmed


Ehitus- ja lammutusjäätmetest vabanemine on meie abil lihtne. Paikre pakub sobivad konteinerid ning tagab korrektse jäätmete käitluse.

Telli konteiner telefonil 44 55 750 või võta ühendust emaili teel info@paikre.ee.

Loe edasi

Tasuta toomine


Jäätmetest on võimalik vabaneda ka odavalt, mõnel juhul suisa tasuta. Tasuta saab Raba tänava sorteerimisjaama või prügilasse Põlendmaal tuua järgmisi jäätmeid:

  • Puhas ja kuiv liigiti sorteeritud paber,  papp ja metallpakend.
  • Komplektsed elektroonikajäätmed (nt. kodutehnika, suur ja väike elektroonika)
  • Ohtlikud jäätmed (v.a asbest; nt. patareid ja akud, värvid, ravimid, elavhõbedalambid)
light bulb made of green grass on white background

 

Klienditugi


Paikre infotelefon 44 55 760 vastab kõnedele E-R 8.00-16.30.
Küsimused ja päringud on oodatud emailile või võta ühendust läbi ankeedi. Kirjutada saab meile aadressile info@paikre.ee

Kirjuta meile


[contact-form-7 id=”458″]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.