Miks sorteerida?


Jäätmete liigiti sorteerimine annab võimaluse suunata igapäevaselt tekkivad jäätmed ringlusse ja neid taas kasutada. Aastaks 2030 peab vastavalt eurodirektiivile jäätmete ringlussevõtu osakaal kasvama 65%-ni. Hetkel on see keskmiselt 35%. Eesmärk vajab järjepidevat tegevust.

Jäätmete ringlussevõtuks on oluline jäätmematerjali puhtus, sest eriti biojäätmetega kokkupuutunud muu jääde on rikutud ja ringlusse saatmiseks sobimatu. Seetõttu on oluline, et jäätmed oleksid kokku kogutud eraldi konteineritesse.

Sorteeri ja anna jäätmetele uus elu!
Vaata sorteerimisjuhendeid, kuidas jäätmeid liigiti koguda.

Mida saab taaskasutada?


Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.
Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit
Biolagunevatest jäätmetest saab head komposti taimedele.
Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, vaase, vaagnaid, kausse ja muid klaasist tooteid.
Plekkpurkidest tehakse uusi purke, autoosi, ehitusdetaile, kruve ja mutreid, torusid, konteinereid, aedu ja tööriistu.

Kuidas valmib kompost?


Huvitavaid fakte jäätmetest


1. Üle 60% prügikasti visatavatest jäätmetest on taaskasutatavad.
2. Inimeste poolt jäätmete vähese taaskasutusse suunamise tõttu raiutakse maha ligi 40 hektarit vihmametsi iga minut.
3. Igal aastal ladestatakse Eestis prügimägedele ligi 425 kg jäätmeid iga elaniku kohta. Saab oluliselt vähendada, kui prügi sorteerida ja taaskasutada.

4. Alumiiniumpurgi ümbertöötlemiseks ja uue purgina tagasi poeriiulile toomiseks kulub keskmiselt 2 kuud.
5. 100 alumiiniumpurgi taaskasutus annab energiat mahus, mis valgustaks su magamistuba kaks nädalat.
6. Alumiiniumpurk kõduneb 500 ja enamgi aastat.
7. Alumiiniumit saab taaskasutada piiramatu arv kordi.
8. Maailmas tarbitakse igal aastal enam kui 80 miljardit alumiiniumpurki.

The bulldozer buries food and industrial wastes

9. Eestis läheb igal aastal prügimäele ca 60 miljonit mähet ehk umbes 600 kg mähkmeid iga beebi kohta.
10. Ühe lapse pabermähkmete tootmiseks vajaliku tselluloosi saamiseks tuleb maha võtta 4 keskmist puud.
11. Igal aastal suureneb maailmameres hõljuvate prügimägede hulk umbes 10 miljoni tonni võrra.
12. Umbes 40% meie maailmamerest (ehk umbes neljandik kogu maakera pinnast) on juba praegu prügiga kaetud.
13. Suurim “ujuv prügimägi” asub Vaikses ookeanis Hawaii saarestiku lähistel ning on umbes 680 tuhat ruutkilomeetrit suur. See on suurem kui Prantsusmaa!

fakte2

14. Taaskasutades ainuüksi USA ajalehed, suudaksime säästa üle 250 miljoni puu igal aastal.
15. Iga ameeriklane kasutab aastas vähemalt 7 puu jagu puitu sisaldavat toodet, mis tähendab, et kokku kulub läbi toodete 2 triljonit puud.
16. 1 tonn taaskasutatud paberit aitab säästa 17 puud, pea 1500 liitrit õli ning palju prügimäe pinda, mis omakorda tähendab ka vähem õhusaastet.
17. Taaskasutatav paber toodab hinnanguliselt 70% vähem õhusaastet kui uus toormaterjal. Kui viskad paberi ja papi tavalisse prügikonteinerisse, läheb see tavalise segaprügina prügimäele ning tekitab seal suures koguses ohtlikku gaasi – metaani.

treatment of glass

18. Klaaspudeli lagunemiseks looduses kulub 4000 aastat, maa sees ja prügimäel ei pruugi lagunedagi.
19. Klaas on 100% taaskasutatav ja korduvalt ümbertöödeldav.
20. Klaaspurgi ümbertöötlemiseks uueks purgiks poeriiulile kulub kõigest 30 päeva.
21. Ümbertöödeldud klaaspudel annab energiat 100W pirnile neljaks tunniks.
22. 1 tonni plastiku ümbertöötlemine säästab kuni 1000 liitrit bensiini.

12

23. Iga 30 minuti järel kasutatakse Ameerikas 2,5 miljonit plastikpudelit. Enamus sellest läheb taaskasutuse asemel lihtsalt prügikasti.
24. Eestlane kasutab kuni 200 õhukest kilekotti aastas.
25. Ookeanisse visatud plastikkotid tapavad üle miljoni mereeluka aastas.
26. Maailmas võetakse igas minutis kasutusele umbes miljon uut kilekotti, taaskasutusse läheb alla 1 protsendi.
27. Kilekott laguneb looduses kuni 1000 aastat ehk 40 inimpõlve.
28. Igal aastal hukkub kilekottide läbi umbes miljon looma-lindu.
29. 8,7 kilekoti tootmiseks kuluvast naftast toodetud bensiiniga saaks auto sõita terve kilomeetri.

collection of various plastic bags isolated on white background

30. Ruandas ja Eritreas on kilekotid sedavõrd karmilt keelustatud, et nende riikide lennujaamad kilekottidega turiste läbi ei lase ja kotid konfiskeeritakse.
31. USA pealinn kehtestas 5 sendi suuruse maksu kilekottidele, mille järel kilekottide tarbimine langes 22,5 miljonilt kilekotilt 3 miljonile aastas.
32. Üle 50% toodetest pakendatakse Euroopas plastpakenditesse, selles 46% puhul on tegemist kilega ja 27% puhul plastpudelitega.

Looduses lagunemiseks vajaminev aeg


  • Banaanikoor üle kolme kuu.
  • Mahavisatud suitsukoni kuni 10 aastat.
  • Hügieenisidemed ja mähkmed 500 aastat. Lisaks satub nende kaudu keskkonda ja põhjavette hulgaliselt haigusi tekitavaid mikroobe ning baktereid. Ühest mähkmest võib leida kuni 100 erinevat mitu nädalat elavat viirust.
  • Paber 1 kuu või enam.
  • Alumiiniumpurk 500 aastat.
  • Klaaspudel 4000 ja enam aastat.
  • Plastpudel üle 50 aasta.
  • Kilekott kuni 1000 aastat (kui maa sees või prügimäel). Kasuta enam riidest või paberist kotti, väldi võimalikult palju läbipaistvaid kilekotte. Toidupoes ei pea kõike panema eraldi kilekotti (nt banaan jms).