Ohtlike jäätmete vastuvõtt


Ohtlikke jäätmeid võetakse eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt vastu vastavalt kehtivale OÜ Paikre ohtlike jäätmete hinnakirjale.
Eraisikust jäätmete üleandja, kellel on sissekirjutus ühes järgnevas omavalitsuses, võetakse piirkoguse alusel TASUTA vastu järgnevaid ohtlikke jäätmeid vastava intervalliga:

Jäätmete nimetusPärnu linn - KUU,
Häädemeeste vald - PÄEV,
Lääneranna vald- KVARTAL,
Põhja-Pärnumaa vald - AASTA,
Saarde vald - POOLAASTA, Tori vald - KUU
PliiakudPuudub
Patareid10 kg
ElavhõbedalambidPuudub
Ravimid, süstlad5 kg
Värvid, lakid, liimid, lahustid20 kg
Õlijäätmed20 kg
Õlifiltrid5 kg
Kemikaalid, väetised10 kg

Ohtlike jäätmetega ümberkäimise reeglid

• Ohtlikud jäätmed antakse võimaluse korral üle originaalpakendis.
• Veendu, et pakend on tihedalt suletud ja ei leki.
• Jäätmed paigutatakse ohtlike jäätmete lattu vastavasse kogumistaarasse.
• Erinevaid jäätmete liike ei tohi omavahel segada.
• Ohtlike jäätmete vastuvõtualal ja laos on keelatud suitsetada ja kasutada lahtist tuld.


Kõigi kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtu korraldust puudutavate küsimuste kohta saab teavet OÜ´st Paikre. Info telefonil: 44 55 760