Jäätmekäitlusalased infoleheküljed


Igale loodusest hoolivale inimesele on selge, et keskkonna hoidmiseks on jäätmekäitlus tänase tarbimise ja prügitekitamise juures väga oluline tegevus. Jäätmekäitluse reguleerimiseks on välja antud mitmeid riiklikke ja kohalikke õigusakte. Riiklikult on paika pandud jäätmete liigid, nende käitlemise nõuded ning jäätmekäitluse osapoolte üldised kohustused. Kohaliku omavalitsuse tasandil pannakse jäätmekavade ja jäätmehoolduseeskirjadega paika konkreetsemad juhised elanikele, ettevõtetele ja asutustele, kes valdkonnaga tahes-tahtmata paratamatult kokku puutuvad.

Täpsemad ülevaated erinevatest jäätmealastest õigusaktidest, ülevaadetest, uuringutest jne saab järgmistelt linkidelt:
Kõik vajalik jäätmekäitlusest – Kliki siia!
Jäätmealased õigusaktid- Kliki siia!
Jäätmete alased uuringud – Kliki siia!
Eesti jäätmekäitluse ülevaated – Kliki siia!

Pärnu linna jäätmealased õigusaktid – Kliki siia