Ettevõttest Paikre OÜ


Paikre OÜ on Pärnu linnale kuuluv täisteenust pakkuv jäätmekäitlusettevõte.
Paikre opereerib kahte üksust: sorteerimisjaam Raba 39, Pärnus, mis alustas tööd 10.märtsil 2006.a ja prügila Põlendmaa külas, mis avati 12. juunil 2006.a.  Samal päeval lõpetas jäätmete vastuvõtu Pärnu Rääma prügila, mis oli aktiivselt kasutuses alates aastast 1957.

Selle ligi 18 hektari suuruse ja 13-meetrise prügikihi kogumaht on ca 1,2 miljonit tonni. Rääma prügila sulgemistööde raames ehitati ka prügilagaasil töötav soojuse ja elektri koostootmisjaam, mis alustas elektri tootmist 30. septembril 2011. Jaam kogub gaasi suletud prügilast. Koostootmisjaama elektri väljundvõimsus on 150 kW ja soojatootmisvõimsus 180 kW.

Paikre OÜ juhtimispõhimõtted

OÜ Paikre võtab endale kohustuse oma keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt parandada kõigis tegevuskohtades. Sel  eesmärgil on ettevõte sõnastanud järgmised juhtpõhimõtted, kui oma tegevuse eesmärgi, mis annab edasi selle keskkonnaalased veendumused ja taotlused:

  • keskkonnateadlikult tegutsedes väldime ja ennetame hädaolukordi ning keskkonna saastamist;
  • vähendame oma tegevuse käigus tekkivaid keskkonnamõjusid avatud ja usaldusväärses koostöös kõigi huvitatud osapooltega;
  • õigusaktidest tulenevate keskkonnaalaste nõuete täitmiseks järgime vastavuskohustusi;
  • arendame keskkonnaalaseid tegevusi, et optimeerida ressursikasutust;
  • uued arendused, seadmed ja tehnoloogiad on keskkonnasõbralikud ja majanduslikult mõistlikud;
  • koolitame töötajaid kasutama paremaid töövõtteid, mis suurendab tööohutust, nende keskkonnateadlikkust ning vähendab keskkonnamõjusid;
  • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada keskkonnaalast tulemuslikkust

 

Meeskond


Toomas Liidemaa
Juhataja
toomas@paikre.ee
44 55 760

Keit Nestor
Operatsioonide juht
keit@paikre.ee
44 55 760

Gerli Kauge
Personalijuht
gerli@paikre.ee
+372 53892567

Merilin Liitmaa
Finantsjuht
merilin@paikre.ee
44 55 769

Merike Anderson
Tootmisjuht
merike@paikre.ee
+372 57570714

Heli Lehtmets
Kliendihaldur
heli@paikre.ee
44 55 767

Peeter Oja
Keskkonnajuht
peeter@paikre.ee
+372 58844501

Raamatupidamine
raamat@paikre.ee
44 55 756

Kadri Õunapuu
Kliendihaldur
kadri@paikre.ee
44 55 760

Marko Isand
Hooldusjuht
marko@paikre.ee
+37256661289

Mattias Oga
Keskkonnaspetsialist
mattias@paikre.ee
44 55 755

Liitu meeskonnaga!


Töötame puhtama elukeskkonna heaks!

Paikre on uuendusmeelne ja stabiilne tööandja. Me toetame Sinu arengut ning väärtustame Sinu tervist ja panust. Me töötame selle nimel, et meie kõigi elukeskkond muutuks puhtamaks ja jäätmed saaksid uue elu. Igal Paikre töötajal on selles suur osa.
Kirjuta meile info@paikre.ee

Vabad töökohad:


Kontaktid


Paikre OÜ

Registrikood 10836969
Pärnu maakond, Pärnu linn,
Põlendmaa küla,
Põlendmaa prügila, 86603

Infotelefon 44 55 750
Email info@paikre.ee

Sorteerimisjaam

Raba 39, Pärnu
Pärnumaa 80041

E-R 8.00 - 17.45
L 10.00 - 13.45
P SULETUD

44 55 750

Kaalumaja
rabakaal@paikre.ee

Raba sorteerimisjaam võtab vastu ühte liiki jäädet kuni 200 kg. Suuremad kogused võtame vastu Paikre prügilas, Põlendmaal.

OÜ-le Paikre on väljastatud alates 04.05.2022 jäätmete vastuvõtuks ja käitlemiseks jäätmeluba nr.L.JÄ/329000 tähtajatu kehtivusega.
OÜ Paikre omab jäätmete vastuvõtmiseks ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0462 (tähtajatu).

Prügila

Põlendmaa küla, Pärnu linn
Pärnumaa 86603

E-R 8.00 - 17.45
L 9.00 - 16.45
P SULETUD

44 55 750

Kaalumaja
kaal@paikre.ee

Keskkonnakompleksluba KKL/317465 (tähtajatu)
OÜ Paikre omab jäätmete vastuvõtmiseks ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0462 tähtajatu kehtivusega.

Koostöö ja projektid


Paikre hoolib keskkonnast, kus elame. Inimeste (üle)tarbimine põhjustab väga suuri ökoloogilisi probleeme, tekitades tohutul hulgal jäätmeid. Me oleme sunnitud tegelema tagajärgedega, kuid võimalus on seda kõike ennetada, kui me tarbime läbimõtlevalt ja teeme endale selgeks, kuidas tekkinud jäätmed korrektselt käidelda.
Jäätmeprobleem vajab pidevat tähelepanu ning oluline on tõsta inimeste teadlikkust. Paikre toetab loodussäästlikku suhtumist ja panustab looduse- ja keskkonnahoiule. Toetame ettevõtmisi, mis eelnimetatud probleemi kõnetab ja lahendusi pakub.

Paikre OÜ koostööpartnerid on Pärnu linn, SA Endla Teater, 2 Silla klubi.

Toetust saanud projektid:

Paikre OÜ on saanud toetust SA KIK Regionaalarengu Fondist projektile “Reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku koostöötlemise ja taaskasutuse pilootprojekt”. Projekti nr.  4.03.18-0240. Projekti eeldatav kogumaksumus 6,55 miljonit eurot,  sellest abikõlblike kulude maksumus 5,47 miljonit eurot ja ÜF toetuse maksimumsumma 2 735 028 eurot. Projekti raames rajatakse Pärnusse Paikre OÜ territooriumile reoveesette ja eraldikogutud biojäätmete käitluskeskus, mis põhineb anaeroobse kääritamise tehnoloogial.                               Projekti abikõlblikkuse periood: 30.11.2018‑30.09.2020a.

Paikre OÜ on saanud  toetust SA KIK Euroopa  Regionaalarengu Fondist projektile „Põllumajandusplastijäätmete kogumise edendamine“. Projekti nr. 2014-2020.4.03.18-0268 kogumaksumus on 87 840,00 eurot. Projekti eesmärk on inventari soetamine ja põllumajandusplasti kogumise laiendamine. Projekti kestus: 01.10.2018-31.05.2019a.

Paikre OÜ on saanud toetust SA KIK  Regionaalarengu Fondist projektile „Pärnu linna sorteerimisjaama inventari soetamine“. Projekti nr.  2014-2020.4.03.18-0249 kogumaksumus on 27 717 eurot ja 58 senti. Projekti eesmärk on Pärnu linna sorteerimisjaama inventari soetamine. Projekti kestus: 01.10.2018-31.05.2019a.

Paikre OÜ on saanud toetust SA KIK  Euroopa  Regionaalarengu Fondist projektile „Paikuse osavalla jäätmejaama inventari soetamine“. Projekti nr. 2014-2020.4.03.18-0267 kogumaksumus on 29 948 eurot ja 26 senti. Projekti eesmärk on Paikuse osavalla jäätmejaama inventari soetamine. Projekti kestus: 01.10.2018-31.05.2019a.

Paikre OÜ on saanud toetust SA KIK Ühtekuuluvusfondist projekti „Paikre sorteerimisjaama pakendijäätmete ringlussevõtu arendamine“ (SFOS nr 2.1.0601.11-0055) teostamiseks. Projekti maksumus oli 236 491.73, millest toetus oli 118 244.63 euri.

Paikre OÜ on saanud toetust SA KIK 2015. aasta I keskkonnaprogrammis “Keskkonnateadlikkus” programmi raames. Projekti “Vares tuleb külla” ( projekti nr. 9882) ja projekti maksumus on 5 773.02 euri, millest SA KIK toetus on 2 882.23 euri.

Paikre OÜ on saanud toetust SA KIK 2016. aasta I keskkonnaprogrammis ” Jäätmekäitluse” programmi raames. Projekti ” Kasutuskõlblike materjalide kogumispunkti rajamine Paikre OÜ territooriumile ” ( projekti nr. 12165) ja projekti maksumus on 7640.00 euri, millest SA KIK toetus on 3654.00 euri.