Ohtlikud jäätmed


 

Oma liiginime vääriliselt tuleb ohtlikke jäätmeid koguda, hoida ja käidelda vastavalt. Ohtlikud jäätmed reostavad ja ohustavad keskkonda kõige enam, lisaks omavad mürgisuse tõttu suurt terviseriski ning on plahvatus- ja tuleohtlikud.

Paikrest saate abi nii ohtlike jäätmete kogumise kui utiliseerimisega. Ohtlike jäätmete kogumiseks sobib suletud, tulekindel konteiner või mahuti.

Ohtlikeks jäätmeteks on värvijäätmed, lahustid, lakid, meditsiinitooted (ravimid, süstlad, ampullid jms), kemikaalid, elavhõbedaga kraadiklaasid, patareid, akud, õlid, õlifiltrid, töödeldud puit, luminestsentslambid ja asbest (eterniit).

 

Meie poole võib pöörduda ka saastunud pinnase murega, mis saab keskkonna- ja seaduse nõuetekohaselt lahendatud. Pinnasereostuse korral eemaldame saastunud katendi ning taastame maapinna. Pinnas puhastatakse vastavalt reostuse astmele ja töödeldakse taaskasutatavaks või mittetöödeldaval juhul ladestatakse prügimäkke.

Ohtlike jäätmete utiliseerimiseks pakume kompleksset teenust. Kogumiseks on erinevad lahendused, sobivad anumad või kogumiskonteiner ning  jäätmete transport toimub teile sobival ajal. Ning jäätmetele tagame keskkonda säästva ja nõuetekohase käitluse.

Väärtustame keskkonda ja usaldusväärset kliendisuhet!

 

Klienditugi


Paikre infotelefon 44 55 760 vastab kõnedele E-R 8.00-16.30.
Küsimused ja päringud on oodatud emailile või võta ühendust läbi ankeedi. Kirjutada saab meile aadressile info@paikre.ee

Kirjuta meile


[contact-form-7 id=”458″]