Jäätmed ja hinnad


Olmejäätmed

kodumajapidamises ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada ega muul moel ringlusesse võtta. Need on keskkonnale võrdlemisi ohutud jäätmed näiteks kasutuskõlbmatud jalanõud, riided, keraamika, mähkmed, peeglid ja elektripirnid.
Olmejäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsorteerida, st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid:

• pakendijäätmed
• paberi- ja papijäätmed
• elektroonikajäätmed
• ohtlikud jäätmed
• biolagunevad jäätmed

Eelsorditud olmejäätmed tuleb panna vastavasse jäätmekonteinerisse. Sortjaamas saab olmejäätmeid üle anda kuni 200 kg kliendi kohta, suuremad kogused olmejäädet tuleb viia Põlendmaale Paikuse osavallas asuvasse prügilasse.

Hind: 82,33 €/tonn
* Hind kehtib Põlendmaa prügilas
* Hind sisaldab käibemaksu.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed: toksilised või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul ohtu nii inimesele kui keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid ja asbest. Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda ja vältida muude jäätmete hulka sattumist. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine.

Juriidilistele isikutele kehtib ohtlike jäätmete hinnakiri.

Asbestijäätmeid saab tasu eest üle anda ainult Paikre prügilasse (Põlendmaal, Paikuse osavallas).

Probleemtooted

Probleemtooted – tooted, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.
Probleemtooted on patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid ja põllumajandusplast.

Hind: patereid ja akud TASUTA
Hind: vanarehvid (sõiduauto), 360,00 €/tonn
Hind: vanarehvid (traktori) 420,00 €/tonn
Hind: põllumajandusplastid (silorullivõrk): 78,12 €/tonn

Liigiti sorteeritud põllumajandusplastide** (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör) vastuvõtt: 64,80 €/tonn.

Liigiti sorteerimata põllumajandusplastil vastuvõtutasu 198,00 eur/tonn.

** Vastuvõtt ainult Raba 39 Pärnu.

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Suurjäätmed

suuremõõtmelised jäätmed, mis on näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats jne. Korralikud ja kasutuskõlblikud suurjäätmeid võib pakkuda taaskasutuspoodidele. Paikre võtab suurjäätmeid vastu vaid ladestusse.

Hind: 82,33 €/tonn
* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Paberi- ja papijäätmed

Paberi- ja papijäätmed: nii pakendina kasutatavad, kui muud paberist ja papist jäätmed näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid, ümbrikud, papist munarestid.

Puhtad ja kuivad paberijäätmed tuleb viia lähimasse paberi- ja papi konteinerisse.

Hind: puhtad ja kuivad paberi- ja papijäätmed TASUTA.

Elektroonikajäätmed

Elektroonikajäätmed – kõikvõimalikud elektrivoolu tarbivate seadmete jäätmed. Nendeks on näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi, elektripliit jne. Kasutuskõlbmatud elektroonikaseadmed saab TASUTA ära anda Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas.

Hind: komplektseid elektroonikajäätmeid: TASUTA
Hind: mittekomplektsed külmkapid: 11,20 €/ tükk
Hind: mittekomplektsed telerid ja monitorid: 0,08 €/kg

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Pakendijäätmed

mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse nii toorme kui kauba hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.

Pakendijäätmed jagunevad kaheks rühmaks:
1) Tagatisrahaga pakendijäätmed: kõik pakendid, millel on tagatisraha märk ning mille saab taarapunktis raha vastu vahetada
2) Muud pakendijäätmed: klaaspurgid, klaaspudelid, karbid, mahla- ja piimapakk, konservikarp jms.

Puhtad kuivad ja tühjad pakendid tuleb viia lähimasse pakendikonteineritesse.

Hind vastuvõtul:  pakendijäätmed (sh. segapakendid): 78,12 €/tonn

Hind vastuvõtul: muu kile (LDPE): 26,78 €/tonn

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Biolagunevad jäätmed

kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada. Need on toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

Hind: aia- ja haljastusjäätmed 36,00 €/tonn

Hind: aia- ja haljastusjäätmed (mitte biolagunevas kotis) 74,40 €/tonn

Hind: köögi- ja sööklajäätmed 74,40 €/tonn

* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Konteinerid


Erinevad jäätmed eeldavad eriparameetritega konteinereid.
Valikus on 0,14 m3 kuni 24 m3 suurused konteinerid.
Jälgi sobiva konteineri tellimisel selle sihtotstarvet ja koormustaluvust.

Jäätmete kokkuost


Ostame kokku üheliigilisi taaskasutusvõimalusega jäätmematerjale. Pakkumise saamiseks võtke palun ühendust info@paikre.ee või telefonil 44 55 760.

Kaalumisteenus


Paikre osutab koormate ja sõidukite kaalumisteenust. Teenust osutatakse Paikre sorteerimisjaamas ja prügilas. Kaalud on taadeldud ja võimaldavad kaaluda kuni 18 meetrist sõidukit. Kaalumisel väljastatakse kliendile kaalumisleht. Kaalu täpsus on 20kg.
Hind: 5 €/kord.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Lisainfo telefonil 44 55 750

kaalumisteenus

Klienditugi


Paikre infotelefon 44 55 760 vastab kõnedele E-R 8.00-16.30.
Küsimused ja päringud on oodatud emailile või võta ühendust läbi ankeedi. Kirjutada saab meile aadressile info@paikre.ee

Kirjuta meile