Jäätmed ja hinnad


Ehitus- ja lammutusjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste rajamisel, lammutamisel või renoveerimisel ja mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata. Nt puit, metall, betoon, tellis, ehituskivi, klaas, väljaveetav pinnas, asbesti sisaldav ehitusmaterjal. Ehitusjäätmed tuleb sortida liigiti nende tekkekohal.

Ehitus- ja lammutusjäätmed tohib üle anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üksnes vastavat luba omavale jäätmevedajale või viia lähimasse prügilasse. Ohtlike ehitusjäätmete (nt eterniit) üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.

Hind: ehitus- ja lammutussegapraht (kood 17 09 04) 84,18 €/tonn.

* Hind kehtib Põlendmaa prügilas
* Hind sisaldab käibemaksu.

Pakendijäätmed

mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse nii toorme kui kauba hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.

Pakendijäätmed jagunevad kaheks rühmaks:
1) Tagatisrahaga pakendijäätmed: kõik pakendid, millel on tagatisraha märk ning mille saab taarapunktis raha vastu vahetada
2) Muud pakendijäätmed: klaaspurgid, klaaspudelid, karbid, mahla- ja piimapakk, konservikarp jms.

Puhtad kuivad ja tühjad pakendid tuleb viia lähimasse pakendikonteineritesse.

Hind vastuvõtul:  pakendijäätmed (sh. segapakendid): 84,18 €/tonn

 

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Olmejäätmed

kodumajapidamises ja kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada ega muul moel ringlusesse võtta. Need on keskkonnale võrdlemisi ohutud jäätmed näiteks kasutuskõlbmatud jalanõud, riided, keraamika, mähkmed, peeglid ja elektripirnid.
Olmejäätmeid tuleb juba tekkekohas (nt kodus) eelsorteerida, st. olmejäätmetest tuleb koguda eraldi järgmised jäätmeliigid:

• pakendijäätmed
• paberi- ja papijäätmed
• elektroonikajäätmed
• ohtlikud jäätmed
• biolagunevad jäätmed

Eelsorditud olmejäätmed tuleb panna vastavasse jäätmekonteinerisse. Sortjaamas saab olmejäätmeid üle anda kuni 200 kg kliendi kohta, suuremad kogused olmejäädet tuleb viia Põlendmaale Paikuse osavallas asuvasse prügilasse.

Hind:152,50 €/tonn
* Hind kehtib Põlendmaa prügilas
* Hind sisaldab käibemaksu.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed: toksilised või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid, mis põhjustavad või võivad põhjustada kas kohe või aja jooksul ohtu nii inimesele kui keskkonnale. Ohtlikud jäätmed on näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid ja asbest. Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda ja vältida muude jäätmete hulka sattumist. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine.

Juriidilistele isikutele kehtib ohtlike jäätmete hinnakiri.

Asbestijäätmeid saab tasu eest üle anda ainult Paikre prügilasse (Põlendmaal, Paikuse osavallas).

Paberi- ja papijäätmed

Paberi- ja papijäätmed: nii pakendina kasutatavad, kui muud paberist ja papist jäätmed näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, raamatud, kirja- ja joonistuspaber, vihikud, kaustikud, papp- ja kartongkastid, ümbrikud, papist munarestid. (v.a. jõupaber)

Puhtad ja kuivad paberijäätmed tuleb viia lähimasse paberi- ja papi konteinerisse.

Hind: küsige hinnapakkumist.

Suurjäätmed

suuremõõtmelised jäätmed, mis on näiteks vana (kontori)mööbel: kapid, lauad, diivanid, toolid, vaibad, madrats jne. Korralikud ja kasutuskõlblikud suurjäätmeid võib pakkuda taaskasutuspoodidele kuhuviia.ee . Paikre võtab suurjäätmeid vastu vaid ladestusse.

Hind: 152,50 €/tonn
* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Probleemtooted

Probleemtooted – tooted, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.
Probleemtooted on patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, rehvid ja põllumajandusplast.
Ettevõtted saavad enda vanarehvid Raba soreerimisjaamas üle anda rehviringluse saatekirja alusel: https://www.rehviringlus.ee/

Hind: patareid ja akud (mitte majapidamisest ja/või suures koguses) 0,30 €/ kg
Hind: vanarehvid ilma rehviringluse saatekirjata (Vanarehvid (sõiduauto- ja maasturirehvid, mootorratas, (sh roller, bike), veoauto, buss, el.tõukeratas, atv, kart, aiakäru, sisekummid), 300,00 €/tonn
Hind: vanad erirehvid ilma rehviringluse saatekirjata (traktori-ja  tõstukirehvid, täisrehvid) 350,00 €/tonn
Hind: põllumajandusplastid (silorullivõrk): 126,88 €/tonn

Liigiti sorteeritud põllumajandusplastide** (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör) vastuvõtt: 126,88 €/tonn.

Liigiti sorteerimata põllumajandusplastil vastuvõtutasu 201,30 eur/tonn.

** Vastuvõtt ainult Raba 39 Pärnu.

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Elektroonikajäätmed

Elektroonikajäätmed – kõikvõimalikud elektrivoolu tarbivate seadmete jäätmed. Nendeks on näiteks pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolaineahi, elektripliit jne. Kasutuskõlbmatud komplektsed elektroonikaseadmed saab TASUTA ära anda Paikre prügilas ja sorteerimisjaamas.

Mittekomplektne elektroonika ja tööstuslik elektroonikaseade võetakse vastu tasu eest.
Hind: 366 €/t

* Hinnad sisaldavad käibemaksu.

NB! Enam kui 10 tk elektroonikajäätme toomisel, palume teavitada ette jaama telefonil 44 55 750 (Raba) või 44 55 762 (prügila).

Biolagunevad jäätmed

kõik jäätmed, mida on võimalik kas aeroobselt või anaeroobselt lagundada. Need on toidu- ja köögijäätmed, puu lehed, oksad, muru ja niitmisjäägid, immutamata ja värvimata puit, saepuru ja puukoor, kalmistujäätmed.

Hind: aia- ja haljastusjäätmed 84,18 €/tonn

Hind: aia- ja haljastusjäätmed (mitte komposteeruvas kotis) 126,88 €/tonn

Hind: köögi- ja sööklajäätmed 91,50 €/tonn

* Hind kehtib Põlendmaa prügilas.
* Hind sisaldab käibemaksu.

Konteinerid


Erinevad jäätmed eeldavad eriparameetritega konteinereid.
Valikus on 0,14 m3 kuni 24 m3 suurused konteinerid.
Jälgi sobiva konteineri tellimisel selle sihtotstarvet ja koormustaluvust.

Sertifitseeritud muld


Paikre toodab sertifitseeritud kompostmulda.
Pärnus tekkivad toidu- ja haljastusjäätmed läbivad komposteerimisprotsessi ning neist toodetakse kompostmuld vastavalt Keskkonnaministri 8. aprilli 2013a. määrusele nr 7 „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded“. Mullale tehakse analüüsid (vt Teabeleht).
Komposti saab osta Paikre prügilast, Põlendmaa külas.

Mulla hind on 5 eurot/tonn. Pealelaadimine toimub laaduriga.
Pakume ka vajadusel mulla transpordi teenust.

Ehitus- ja lammutusjäätmed


Ehitus- ja lammutusjäätmetest vabanemine on meie abil lihtne. Paikre
pakub sobivad konteinerid ning tagab korrektse jäätmete käitluse.

Telli konteiner telefonil 44 55 750 või võta ühendust emaili teel info@paikre.ee.

Loe edasi

Ohtlike jäätmete korrektne käitlus on oluline!


Ohtlikud jäätmed on toksilised ja/või keskkonnaohtlikud ained ja materjalid (nt vanad ravimid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, asbest, saastunud pinnas jms).

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda kokku eraldi ja anda üle litsentsi omavale käitlejale, et tagada nende mitte sattumine looduskeskkonda.

Telli teenus või küsi infot ohtlike jäätmete kogumisvahendite ja teenuslahenduste kohta telefonil 44 55 750 või emailil info@paikre.ee.                                    Loe edasi

Jäätmete kokkuost


Ostame kokku üheliigilisi taaskasutusvõimalusega jäätmematerjale. Pakkumise saamiseks võtke palun ühendust info@paikre.ee või telefonil 44 55 760.

Kaalumisteenus


Paikre osutab koormate ja sõidukite kaalumisteenust. Teenust osutatakse Paikre sorteerimisjaamas ja prügilas. Kaalud on taadeldud ja võimaldavad kaaluda kuni 18 meetrist sõidukit. Kaalumisel väljastatakse kliendile kaalumisleht. Kaalu täpsus on 20kg.
Hind: 7 €/kord.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Lisainfo telefonil 44 55 750

kaalumisteenus

Klienditugi


Paikre infotelefon 44 55 760 vastab kõnedele E-R 8.00-16.30.
Küsimused ja päringud on oodatud emailile või võta ühendust läbi ankeedi. Kirjutada saab meile aadressile info@paikre.ee

Kirjuta meile


[contact-form-7 id=”458″]