Tere tulemast Paikre kodulehele!

Teenused


Multiliftkastide ja -konteinerite rentimine ja tühjendamine

Paikre OÜ´st saab rentida multiliftkaste ja konteinerid mahutavusega 12 m3, 16 m3 ja 24 m3. Suured multiliftkastid- ja konteinerid sobivad suurepäraselt pakendi-, puidu-, ehitus- ja lammutusjäätmete ning olmejäätmete kogumiseks.

Multiliftkastide ja-konteinerite mõõdud

Suurus Pikkus Laius Kõrgus
12 m3 5,5 m 2,3 m 1,0 m

16 m3 4,1 m 2,3 m 1,9 m

24 m3 5,5 m 2,3 m 1,9 m

Metallist jäätmekastide ja-konteinerite rendi maksumus

Suurus Hind km-ta Hind km-ga
5 m3 50.00 60.00
8 m3 50.00 60.00
12 m3 kast 60.00 72.00
16 m3 kast 60.00 72.00
24 m3 kast 65.00 78.00

Ühes kastis võib olla maksimaalselt 10t jäätmeid.


Konteineri rendi hinnakiri

Multiliftkasti ja -konteinerite kasutusrendi hinnad on määratud vastavalt konteineri suurusele 50-65 eur+km (vt. tabel allpool). Lisaks alates 8-ndast päevast arvestatakse igapäevaselt juurde renditasu 2 eur/ päev +km.  

Kasutusrendi maksumus sisaldab konteineri kohaletoomist, transporti prügilasse või sorteerimisjaama ja konteineri tühjendamist. Hinnale lisandub prügila või sorteerimisjaama jäätmete vastuvõtuhind, vastavalt kehtivale OÜ Paikre hinnakirjale.   * Kliendi teenindamisel väljaspool Pärnu linna lisandub konteineri rendihinnale transpordi hind 1,03 eur/km + käibemaks. 


* Konteineri ümberpaigutamine kliendi tellimisel maksab 15 eurot + käibemaks. Ümberpaigutamisel väljas pool Pärnu linna lisandub transpordi hind 1,03 eur/km + käibemaks. 


* Tühisõit maksab 15 eurot + käibemaks. Väljaspool Pärnu linna lisandub transpordi hind 1,03 eur/km + käibemaks. Lisainfo ja tellimine telefonil 44 55 750

Metallist jäätmekastide ja-konteinerite rendi maksumus

Suurus Hind km-ta Hind km-ga
5 m3 50.00 60.00
8 m3 50.00 60.00
12 m3 kast 60.00 72.00
16 m3 kast 60.00 72.00
24 m3 kast 65.00 78.00

Konteinerite suurused

Ühes kastis võib olla maksimaalselt 10t jäätmeid.

img img img img imgJäätmekonteinerite rentimine

Paikre rendib jäätmete kogumiseks konteinereid mahutavusega 140 l, 240 l, 600 l, 4,5m3.  

Pakendijäätmete konteinerite rentimise ja tühjendamise lisainfo telefonil 44 55 750
VÄIKEAUTO VEOTEENUS

Väikeauto veoteenus sobib kasutamiseks väiksemate jäätmete koguste ära veol, juhul kui kliendil puudub oma transport.

Väikeauto teenus 15.00eur (lisandub laadimine)*

Laadimine (käsitsi) 20.00eur/tund

* Pärnu linnast väljaspool lisandub läbisõit 0,60 eur linnapiirist iga läbitud kilomeeterHinnale lisandub käibemaks 20%

Lisainfo telefonil 44 55 750
Kaalumisteenus

Paikre osutab koormate ja sõidukite kaalumisteenust.

Teenust osutatakse Paikre sorteerimisjaamas ja prügilas. Kaalud on taadeldud ja võimaldavad kaaluda kuni 18 meetrist sõidukit. Kaalumisel väljastatakse kliendile kaalumisleht.

Hind: 5 eur/kord. Hinnale lisandub käibemaks 20%Lisainfo telefonil 44 55 750 Põllumajandusplastide vastuvõtt

Põllumajandusplastid on põllumajanduses või aianduses kasutatav silokile, aunakile, silovõrk ja pallinööri. Põllumajandusplasti hulka loetakse ka muu põllumajanduses või aianduses kasutatav plast, mis on sarnaste omadustega ning mida saab kasutada samal otstarbel nagu eespool nimetatud plaste.

Põllumajandusplastid peavad olema sorteerida, s.t põllumajandusplasti jäätmed peavad olema lahus muudest jäätmetest ning võimaluse korral olema liigiti sorteeritud.

Hind: liigiti sorteeritud põllumajandusplastide vastuvõtt on TASUTA.

Lisainfo www.silokile.ee
või telefonil 44 55 767

 

Kortermajadelt segapakendi kogumine

Paikre pakub kortermajadele võimalust koguda erisuurustega konteineritesse pakendijäätmeid (segapakend, paber ja papp).

Ligi 50% olmejäätmete mahust on segapakend.

Kogudes kortermajade segapakendit on 50 korteriga kortermaja hinnavõit 200-500 eur/aastas. 


Hind: TASUTA pakendijäätmete ära vedu Pärnu linna ja Paikuse valla piires

Lisainfo ja tellimine telefonil 44 55 750Ohtlike ja elektroonika jäätmete vastuvõtt

Paikre võtab ohtlikke jäätmeid vastu Pärnu linnas sorteerimisjaamas kui ka prügilas Põlendmaal, Paikuse vallas.

Elektroonikajäätmed  – on kõikvõimalike elektrivoolu või elektromagnetvälja vajavate seadmete jäätmed.

Need on näiteks patareiga mänguasjad, pesumasin, boiler, teler, telefon, triikraud, röster, veekeetja, kohvimasin, külmkapp, tolmuimeja, arvuti, printer, pardel, mikrolainahi ja elektripliit.

Ohtlikud jäätmed - on näiteks vanad ravimid, patareid, värvid, kemikaalid, õlifiltrid, akud, asbest, luminestsentslambid ja elavhõbedaga kraadiklaasid.

Elanikele kehtivad ohtlike jäätmete toomisel ühekordsel piirkogused ning ettevõtetelt toimub vastuvõtt hinnakirja alusel.


Ohtlike jäätmetega ümberkäimise reeglid: 


• Ohtlikud jäätmed antakse võimaluse korral üle originaalpakendis. 


• Veendu, et pakend on tihedalt suletud ja ei leki. 


• Jäätmed paigutatakse ohtlike jäätmete lattu vastavasse kogumistaarasse. 


• Erinevaid jäätmete liike ei tohi omavahel segada. 


• Ohtlike jäätmete vastuvõtualal ja laos on keelatud suitsetada ja kasutada lahtist tuld. 


Vastuvõetavate ohtlike jäätmete nimekiri ja vastuvõetavate jäätmete piirkogused: 

Jäätmete nimetus Pärnu linn, Are vald, Halinga vald, Sauga vald, Sindi linn, Tori vald Paikuse vald
Pliiakud puudub puudub
Patareid 10 kg 2 kg
Elavhõbedalambid puudub puudub
Ravimid, süstlad 5 kg 1 kg
Värvid, lakid, liimid, lahustid 20 kg 20 kg
Õlijäätmed 20 kg 5 kg
Õlifiltrid 5 kg 2 kg
Kemikaalid, väetised 10 kg 10 kg

Hind: kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumine ja vastuvõtt eraisikutelt TASUTA ettevõtetes tekkinud jäätmete kogumine ja vastuvõtt

OHTLIKE JÄÄTMETE HINNAKIRJA ALUSEL

Lisainfo telefonil 44 55 750
Hinnakirjad

Sorteerimisjaam

OÜ Paikre sorteerimisjaama jäätmete 
vastuvõtu hinnakiri alates 10.11.2017

Nimetus Hind 
km-ta
 Eur/t Hind 
km-ga
 Eur/t
Segapakend Tonn TASUTA TASUTA
Järelsortimist vajavad üheliigilised jäätmed Tonn 62.00 74.40
Järelsortimist vajavad eriliigilised jäätmed Tonn 62.00 74.40
Olmejäätmed Tonn 88,42 106,10
Vanarehvid (sõiduauto) Tonn 150.00 180.00
Vanarehvid (traktor) Tonn 250.00 300.00
Ehitusjäätmed Tonn 88,42 106,10
Puit Tonn 33,45 40,14
Biolagunevad jäätmed Tonn 33,45 40,14
Plastijäätmed (v.a. plastpakendid) Tonn 62.00 74.40
Plastijäätmed (penoplast) Tonn 62.00 74.40
Elektroonikajäätmed (komplektsed) Tonn TASUTA TASUTA
Külmkapid (mittekomplektsed) Tükk 9.33 11.20
Telerid ja monitorid (mittekomplektsed) Kg 0.07 0.08
Vana mööbel Tonn 87.48 104.98
Põllumajandusplastid - silokile võrk Tonn 35.00 42.00
Põllumajandusplastid Tonn 10.00 12.00

Prügila

OÜ Paikre prügilas 

jäätmete vastuvõtu
hinnakiri alates 10.11.2017

02 01
PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL TEKKINUD JÄÄTMED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
02 01 04 Plastijäätmed (va. pakend) 62.00 74.40
02 01 07 Metsamajandusjäätmed 58,95 70,74

02 02
LIHA, KALA JA MUUDE TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

     
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
02 02 02 Loomsete kudede jäätmed 58,95 70,74
02 02 03Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid58,9570,74

03 01
PUIDU TÖÖTLEMISE NING PLAATIDE JA MÖÖBLI TOOTMISE JÄÄTMED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
03 01 01 Puukoore jäätmed taaskasutamise võimalusega 8,84 10,61
03 01 01 Puukoore jäätmed 58,95 70,74
03 01 05 Saepuru taaskasutamise võimalusega 8,84 10,61
03 01 05 Saepuru 58,95 70,74

04 01
TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
04 02 21 Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed 119,00 142,80
04 02 22 Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed 119,00 142,80

10 01
Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
10 01 01 Koldetuhk 58,95 70,74

15 01
PAKENDID (S.H LAHUS KOGUTUD OLMEPAKENDIJÄÄTMED)   VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
15 01 01 Paber- ja kartongpakend TASUTA
15 01 02 Plastpakendid TASUTA
15 01 03 Puitpakendid 20,00 24,00
15 01 06 Segapakendid TASUTA
15 01 06-1 Segapakendid (muude jäätmete sisaldusega) 62.00 74.40
15 01 07 Klaaspakendid TASUTA

16 01
ROMUSÕIDUKID MITMESUGUSTEST LIIKLUSVALDKONDADEST (S.H LIIKURMASINAD) NING ROMUSÕIDUKITE LAMMUTAMISEL JA SÕIDUKIHOOLDUSEL TEKKINUD JÄÄTMED 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
16 01 03 Vanarehvid sh autorehvid 150,00 180,00
16 01 03 Vanarehvid sh traktorirehvid 250,00 300,00
16 01 19 Plast (autoplast) 62.00 74.40
16 01 99 Nimistus mujal nimetamata jäätmed 65,34 78,41

16 03
PRAAKTOOTEPARTIID JA KASUTAMATA TOOTED

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
16 03 04 Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 119,00 142,80
16 03 06 Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05 119,00 142,80

17 01
BETOON, TELLISED, PLAADID JA KERAAMIKATOOTED 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 01 01 Betoon 8,84 10,61
17 01 01 Betoon (raudbetoon) 17,68 21,22
17 01 02 Tellised 8,84 10,61
17 01 03 Plaadid ja keraamikatooted 8,84 10,61

17 02
PUIT, KLAAS JA PLAST 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 02 01 Puit (immutamata ja värvimata puit) taaskasutamise võimalusega 20,00 24,00
17 02 01 Puit (töödeldud) 58,95 70,74

17 03
BITUUMENITAOLISED SEGUD NING KIVISÖE- VÕI PÕLEVKIVITÕRV JA TÕRVASAADUSE 

   
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 03 01 Bituumeni taolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01 58,9570,74

17 05
PINNAS (S.H SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS), KIVID JA SÜVENDUSPINNAS  

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 05 06 Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05 65,34 78,41

17 06
ISOLATSIOONIMATERJALID JA ASBESTI SISALDAVAD EHITUSMATERJALID 

Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 06 01 Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 53,00 63,60
17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 53,00 63,60

17 08
KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID    

     
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 08 02  Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 0162,0074,40

17 09
MUU EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT    

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht 62,00 74,40
17 09 04 Mugavusteenus (ehitus- ja lammutussegapraht) 65,34 78,41
17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht * enne ladestamist vajavad järelsorteerimist 155.73 186.88  

18 01
INIMESE SÜNNITUSHOOLDEL NING HAIGUSTE DIAGNOOSIMISEL, RAVIMISEL VÕI ÄRAHOIDMISEL TEKKINUD JÄÄTMED    

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
18 01 02 Kehaosad ja elundid, veresäilituskotid ja konservveri (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed) 65,34 78,41

19 03
STABILISEERITUD/ TAHKESTATUD JÄÄTMED 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
19 03 05 Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04 65,34 78,41
19 03 07 Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06 65,34 78,41

19 08
NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA REOVEEPUHASTUSJÄÄTMED 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
19 08 05 Olmereovee puhastussetted 65,34 78,41

19 12
JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED, NT NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA SORTIMIS-, PURUSTAMIS-, KOKKUPRESSIMIS- VÕI GRANULEERIMISJÄÄTMED      VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA 
 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
19 12 01 Paber ja kartong 22,32 26,78
19 12 04 Plast ja kummi 58,95 70,74
19 12 05 Klaas 58,95 70,74
19 12 12 Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodiga 19 12 11 58,95 70,74

20 01
OLMEJÄÄTMETE HULGAST VÄLJANOPITUD VÕI LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED (VÄLJA ARVATUD ALAJAOTISES 15 01 NIMETATUD JÄÄTMED)      VAATA LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMETE KOKKUOSTUHINNAKIRJA 

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
20 01 01 Paber ja papp TASUTA
20 01 02 Klaas (aknaklaas) 22,32 26,78
20 01 08 Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed 58,95 70,74
20 01 10 Rõivad 58,95 70,74
20 01 11 Tekstiil 58,95 70,74
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35. VAATA LISAINFOT TASUTA
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 (töötlemata) 20,00 24,00
20 01 38 Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 (tüved) 45,00 54,00
20 01 39 Plastid 22,32 26,78
20 01 40 Metallid TASUTA TASUTA

20 02
AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED (S.H KALMISTUJÄÄTMED)  

     
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
20 02 01 Biolagunevad jäätmed 30,00 36,00
20 02 01 Kalmistu jäätmed (puhtad) 30,00 36,00
20 02 02 Pinnas ja kivid8,8410,61

20 03
MUUD OLMEJÄÄTMED  

 
Jäätme-
kood Nimetus Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) sorteeritud (töödeldud) 62,00 74,40
20 03 01 Mugavusteenus (sorteeritud segaolmejäätmed) 74,40 89,28
20 03 01 Mugavusteenus (sadulautodega jäätmete toomine ladestusalale) 88,42 106,10
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) sorteerimata* enne ladestamist vajavad järelsorteerimist 155,73 186,88
20 03 07 Suurjäätmed 65,34 78,41
20 03 98 Prügi (segaolmejäätmete sortimisjäägid) 65,34 78,41

* SELGITUS: Kõikide tavajäätmete vastuvõtul rakendatakse vastuvõtuhinda 186,88 €/tonn, kui tavajäätmed sisaldavad:


a) ohtlikke jäätmeid nt: asbest, aku(d), värv(id), lakid, liimid, vaigud, lahustid, pidurivedelikud, ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid, ravimid, süstlad, kemikaalid, kodukeemia, väetised, elavhõbeda (päevavalgus)lambid, patareid, ohtlikke aineid sisaldavad kondensaatorid, trafod, rasvad, õli(d), õlised pühkmed, õlifiltrid, õlijäätmed, õli sisaldavad anumad või agregaadid, ohtlikke aineid sisaldavat pinnast või setteid ohtlikke aineid sisaldavaid ehitus-lammutusjäätmeid jm Vabariigi Valitsuse määruses nr 102, "Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu, välja toodud ohtlikud jäätmed"


b) vanarehve


c) elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osasid (n.külmkapid, televiisorid, mikrolaineahjud, arvutid, pesumasinad)


d) biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid


* SELGITUS: Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) puhul rakendatakse vastuvõtuhinda 186,88 €/tonn, kui jäätmed sisaldavad muid ohtlikke jäätmeid (nt värvid, lakid, kemikaalid) või tavajäätmeid (ehitusjäätmed, tõrvapapp, olmejäätmed jne)


Ohtlikud jäätmed

Ohtlike jäätmete vastuvõtu hinnakiri

                                                                                                                                                                                                                                        
Kood Nimetus Mõõtühik   Hind 
km-ta
Eur/t Hind 
km-ga
Eur/t
02 01 08* Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed Kg 3,52 4,22
03 01 04* Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud jmsKg 0,56 0,67
03 01 05* Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseainedKg 0,45   0,54
04 02 14* Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmedKg 0,14   0,17
08 01 11* Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke jäätmeid sisaldavad värvi ja lakijäätmedKg 0,28  0,34
08 03 12* Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmedKg 0,49  0,59
08 04 
15* Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineidKg 0,210,25
13 02 05* Mineraalipõhised kloorimata mootori-, käigukatsi- ja määrdeõlidKg 0,140,17
13 02 06* Sünteetilised mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg 0,200,24
13 02 08* Muud mootori, käigukasti- ja määrdeõlidKg 0,200,24
13 07 03* Muud kütusedKg 0,14  0,17
13 08 02* Muud emulsioonidKg 0,45  0,54
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendidKg 0,49 0,59
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbendid, kaltsKg 0,56   0,67
16 01 07* ÕlifiltridKg  0,49  0,59
16 01 13* PidurivedelikudKg0,290,35
16 01 14* AntifriisKg0,260,31
16 05 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalidKg3,52  4,22
16 06 01* PliiakudKg TASUTA TASUTA
16 06 02* Ni-Cd akudKg0,56 0,67
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüütKg0,210,25
17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldav või nendega saastatud puit, klaas ja plastKg0,210,25
17 05 03* Ohtlikke aineid sisaldavad kivi ja pinnasKg0,450,54
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)T 53,0063,60
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (võtame vastu ainult Paikre prügilas)T 53,0063,60
18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaseltKg 2,81  3,37
18 01 06* Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalidKg 3,52 4,22
20 01 13* LahustidKg 0,35 0,42
20 01 14* HappedKg 3,52  4,22
20 01 14* LämmastikhapeKg 0,91  1,10
20 01 15* LeelisedKg 3,52 4,22
20 01 15* Kasutatud tulekustutidTk  2,112,53
20 01 17* FotokemikaalidKg 3,52  4,22
20 01 19* PestitsiididKg 3,524,22
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmedKg 40,42  48,51
20 01 21* LuminestsentslambidKg TASUTA TASUTA
20 01 21* Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasidTk 0,450,54
20 01 23* Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (komplektsed)KgTASUTATASUTA
21 01 23* Klorofluorsüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (mittekomplektsed)Tk  9,33   11,20
20 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (komplektsed)T TASUTATASUTA
21 01 35* Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri-ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)KG  0,070,08
21 01 26* Toiduõli ja rasvKG  0,140,17
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigudKg 0,49    0,59
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuainedKg 0,42   0,51
20 01 33* Patareid ja akud ning sortimata patarei-ja akukogumidKg TASUTATASUTA
20 01 98* Sortimata ravimikogumidKg  2,46  2,95

Teenuste kokkuost

Liigiti kogutud jäätmete kokkuostu hinnakiri

.

1. Liigiti kogutud jäätmete kokkuostuhinnad Paikre sorteerimisjaamas:

                      
MATERJALÜHIKHIND 
EUR*SELGITUS
Paber  Tonn  12,00 Ajakirjad, ajalehed, reklaamlehed, raamatud (ilma kõvade kaanteta) jms.
Papp  Tonn  36,00 Ilma kile ja muude lisanditeta
Värvitu kile  Tonn  48,00 Pakkekile ja kilekotid tähistusega PE4 ja PE2 
Ei Sobi leivakotid, triiksärkide pakkimiseks kasutatavad kotid ja ka muu kile millel pole vastavat tähistust
Silokile  Tonn  10,00 Põllumajandusplastid (silokile, aunakile, kiletunnel, pallinöör)

  * Hinnad sisaldavad käibemaksu