Tere tulemast Paikre kodulehele!

Kordama kippuvad küsimused

Mis kellast olete avatud?

Paikre sorteerimisjaam, asukohaga Pärnu linn, Raba 39 on avatud E-R 8.00- 18.00 Sorteerimisjaam võtab vastu vaid taaskasutusele suunatavaid jäätmeid (klaas-, plast-, paberpakendid), elektroonika, ohtlikud jäätmed. Paikre prügila, asukohaga Põlendmaa, Paikuse vald on avatud E-R 07-20.00 L 08.00-19.00 Paikre prügila võtab, Paikuse vallas Põlendmaal, vastu ladestamisele minevaid olme-, ehitus- ja lammutusjäätmeid, ohtlike jäätmeid, taaskasutatavaid- ning aia- ja haljastusjäätmeid.


Kuhu ja mis hinnaga saan viia vana teleri ja külmkapi?

Paikre prügilasse ja sorteerimisjaama saab TASUTA tuua elektroonikat.


Mida teha vana madratsiga?

Kasutuskõlbmatud olmejäätmed sh. madratsid ja riideesemed tuleb tuua Paikre prügimäele.


Kuhu võib tuua tühjad värvipurgid?

Värvipurk on ohtlik jääde, nagu ka vanad patareid, päevavalguslambid, akud, elavhõbedat sisaldavad kraadiklaasid ja ravimid. Need tuleb tuua ohtlike jäätmete kogumispunkti Paikre sorteerimisjaama või prügilasse. Elanikele on ohtlike jäätmete vastuvõtt tasuta.


Remondi käigus tekkis ehitussoga (wc- pott, kraanikauss, kipsi jäägid) Kuhu need panna?

Ehitus- ja lammutuspraht tuleb tuua Paikre prügilasse ladestusele ning seda võtab Paikre vastu hinnaga 74,74 EUR/tonn.


Kuhu viia kokku kogutud oksad, puulehed, muru ja toidujäätmed?

Biolagunevad jäätmeid ei tohi panna segaolmejäätmete konteinerisse. Biolagunevaid aia- ja haljastus ning toidujäätmeid võtab aastaringselt vastu Paikre prügila ning suunab need edasi kompostimisele. Biolagunevate jäätmete vastuvõtt on hinnaga 36.00 EUR/tonn.


Kuhu viia katuse vahetuse käigus tekkinud eterniit?

Vana eterniit ehk asbest on ohtlik jääde ning see tuleb tuua Paikre prügilasse ladestusse.